Betalen

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk.

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

ZorgSom

Tandartsenpraktijk Peerdeman werkt sinds enige tijd met ZorgSom. Uw tandarts en u kunnen in ZorgSom direct uw zorgbudget inzien en bekijken hoeveel zorg u reeds vergoed heeft gekregen in onze praktijk. Daarnaast kunt u inzien hoe groot uw eigen bijdrage nog zou zijn vanuit de begroting voor een bepaalde behandeling.

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden KNMT
Uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.

Betaalwijzen

De factuur krijgt u van de praktijk per email. Deze kunt u op de volgende wijze betalen:

  • per pin
  • via overschrijving
  • contant (gepast)

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar vergelijkmondzorg.nl

Niet verzekeren?

In onze praktijk zien wij steeds meer patiënten die niet verzekerd zijn of overwegen hun aanvullende tandartsverzekering op te zeggen. De veel gehoorde klacht is dat er te veel premie wordt betaald ten opzichte van de ontvangen vergoeding. De aanvullende tandartsverzekering vergoedt over het algemeen een laag bedrag en lang niet alle behandelingen komen in aanmerking voor een vergoeding.