Betalen

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk.

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

ZorgSom

Tandartsenpraktijk Peerdeman werkt sinds enige tijd met ZorgSom. Uw tandarts en u kunnen in ZorgSom direct uw zorgbudget inzien en bekijken hoeveel zorg u reeds vergoed heeft gekregen in onze praktijk. Daarnaast kunt u inzien hoe groot uw eigen bijdrage nog zou zijn vanuit de begroting voor een bepaalde behandeling.

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden KNMT

Betaalwijzen

De factuur krijgt u van de praktijk per email. Deze kunt u op de volgende wijze betalen:

  • contant
  • per pin
  • via overschrijving

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.

Onze praktijk is aangemeld bij ixorgixorg banner

ixorg is hét nieuwe alternatief voor de kosten van mondzorg. U zet maandelijks geld opzij voor de kosten van de tandarts, mondhygiënist of orthodontist. En daarnaast heeft u de zekerheid van een 100{721a17d8c5c16034353e08f8f14eacb524749e184186e76bf3883c15682543e6} vergoeding van maximaal 10.000 euro bij een ongeval met gebitsschade wereldwijd. Bent u klant bij ixorg? Dan kunt u bij onze praktijk terecht.

Een uitstekend alternatief voor de aanvullende tandartsverzekering

In onze praktijk zien wij steeds meer patiënten die niet verzekerd zijn of overwegen hun aanvullende tandartsverzekering op te zeggen. De veel gehoorde klacht is dat er te veel premie wordt betaald ten opzichte van de ontvangen zorg. De aanvullende tandartsverzekering vergoedt over het algemeen een laag bedrag en lang niet alle behandelingen komen in aanmerking voor een vergoeding.

Sinds kort heeft u met ixorg een alternatieve keuze: een persoonlijk potje voor de mondzorgkosten met de zekerheid van een vergoeding tot maximaal 10.000 euro bij gebitsschade door ongevallen. U zet maandelijks een bedrag opzij, afhankelijk van de te verwachten kosten, en u betaalt alleen voor de werkelijk gemaakte kosten. En als u aan het einde van het jaar geld overhoudt, dan blijft dit van u. Dit geld kunt u gebruiken om toekomstige mondzorgkosten mee te betalen of kunt u uitwisselen met een ander gezinslid.

Kenmerken van ixorg

  • Je betaalt alleen voor de werkelijk gemaakte mondzorgkosten.
  • Je betaalt de mondzorgkosten gespreid.
  • Je kunt binnen je gezin het opgebouwde potje uitwisselen.
  • Je bent tot maximaal 10.000 euro gedekt bij gebitsschade door ongevallen.
  • Je kunt ieder moment starten met ixorg; je hoeft niet te wachten tot 1 januari.
  • ixorg schiet maximaal 240 euro voor wanneer je nog niet voldoende in je potje hebt om de nota te betalen.

Is ixorg iets voor u? Vraag ernaar in onze praktijk of kijk op www.ixorg.nl voor meer informatie.