Tarievenlijst

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1.

Klik hier..

Niet nagekomen afspraken en niet tijdig afgezegde afspraken (uiterlijk 36 uur tevoren, werkdagen !) zullen in rekening worden gebracht (€ 25,- per 10 minuten gereserveerde tijd).

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.