Tarievenlijst

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1.

Klik hier

Niet nagekomen afspraken en niet tijdig afgezegde afspraken (uiterlijk 24 uur tevoren, werkdagen!) zullen in rekening worden gebracht (Maximaal de kosten van de voorgenomen behandeling).

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De tandarts is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.